Floréac logo

Op hogere versnelling richting 90% duurzame inkoop in 2025

Waarom de deelname van floréac aan FSI een goede zaak is voor heel de sector

Sinds maart 2022 is Floréac lid van Floriculture Sustainability Initiative (FSI). Samen met andere partners uit de bloemen- en plantensector willen we ons de komende jaren engageren voor een duurzame keten. Concreet? Tegen 2025 moet 90% van de planten die we verhandelen duurzaam geproduceerd zijn.Een nieuwe mijlpaal in onze geschiedenis. 

Jeroen Oudheusden (Executive Officer, FSI), Pieter Van De Velde (inkoopverantwoordelijke, Floréac) en Wico van Dam (kwaliteitscoördinator, Floréac) lichten de meerwaarde voor de sector toe. 

Hoe is FSI ontstaan?

Jeroen: “In 2012 werd de eerst steen van FSI gelegd. Een aantal spelers uit de bloemen- en plantensector trok aan de alarmbel. Vanuit de overheid kwamen steeds meer eisen op het vlak van duurzaamheid en ook de consument werd kritischer. In de marge gebeurde hier en daar wel iets, maar niet ten gronde. En dat moest anders. Om te vermijden dat anderen onze agenda zouden bepalen, moesten we zelf het heft in handen nemen. Zij hebben toen een netwerk van voorlopers samengesteld. Multistakeholders die samen wilden werken aan een agenda met impact. In 2013 zijn we gestart met 18 leden. 

Onze eerste stap was de certificatie. Die moest transparanter en uniformer. Alle bestaande certificaten hebben we afgetoetst aan een aantal eisen, basisprincipes op het vlak van milieu en sociale aspecten zoals arbeidsomstandigheden. Op basis hiervan hebben we een Basket of standards samengesteld, een benchmark voor goede praktijken. EN dit gekoppeld aan de ambitie om tegen 2020 90% van de producten duurzaam te kweken en te verhandelen.

FSI basket of standards
FSI 2025 basket of standards

Daarnaast zijn we gaan samenwerken rond een aantal belangrijke onderwerpen. Zo is ons initiatief gegroeid. In 2020 hebben we een hernieuwde 2025 strategie geformuleerd die organisaties in staat stelt om de juiste keuzes te maken gebaseerd op de juiste data. Het meten van de CO2-footprint is hierbij een belangrijke stap.” 

Waarom is FSI zo relevant?

Jeroen: “Waarom we dit doen? We willen de sector toekomstbestendig houden en de wetgeving een stap voor zijn. Want één ding is zeker: binnenkort wordt iedereen verplicht om heel de keten open in kaart te brengen. En dan ben je maar beter goed voorbereid.

Onze achterliggende filosofie is eigenlijk erg logisch. Natuur is het kostbaarste dat we nog hebben, zeker in het licht van de klimaatverandering. Het kan niet zijn dat we producten uit de natuur verhandelen die ten koste zijn gegaan van natuur en mensen. 

Ons verhaal moet kloppen. En daarvoor moet heel de keten in orde zijn. Kan wel zijn dat je pot uit gerecycleerd plastic is gemaakt maar als je gewasbestrijder gebruikt die nefast is voor bijen, dan ben je niet goed bezig. Je verhaal botst langs alle kanten en de consument haakt af. Vandaar dat we hameren op die certificatie. Het is een belangrijk middel en guideline om goede keuzes te maken.” 

Pieter Van De Velde, Wico van Dam & Jeroen Oudheusden

Waarom is FSI zo belangrijk voor Floréac?

Pieter: “Floréac wil een voorloper zijn. Vroeger was dat misschien omgekeerd. Toen vonden we het al voldoende om het goede voorbeeld te geven om zo anderen mee te trekken in ons kielzog. Maar vandaag is er meer nodig. We moeten niet een maar drie versnellingen hoger schakelen. Je merkt immers dat consumenten bezig zijn met duurzaamheid. Bij wijze van spreken kiezen ze van de ene op de ander dag enkel nog voor producten van ecologische oorsprong. Een handelsbedrijf kan zo snel niet schakelen. En dus moeten we nu in actie schieten, proactief.  

FSI heeft die ervaring in huis om ons op versnelling te brengen. Trouwens onze deelname is niet de enige stap naar een toekomstbestendige sierteeltsector. We hebben duurzaamheid ook ingebed in onze nieuwe strategie, met de toepasselijke naam Growing Together 5 (GT5). ‘Een betere wereld’ is een van de vijf pijlers waarop ons beleid gestoeld is. Hieronder bundelen we al de initiatieven die we de komende jaren uitrollen richting een betere wereld. FSI is hierbij een belangrijk hulpmiddel om tegen 2025 te staan waar we willen staan.”

Jeroen: “Duurzaamheid is een verbindend onderwerp. We kiezen zeker niet voor de gemakkelijkste weg maar door samen rond de tafel te zitten, creëer je een partnership in de plaats van een afstandelijke klantrelatie. Je ziet elkaar als evenwaardig.”

“Duurzaamheid is een verbindend onderwerp. We kiezen zeker niet voor de gemakkelijkste weg maar door samen rond de tafel te zitten, creëer je een partnership in de plaats van een afstandelijke klantrelatie”

Jeroen Oudheusden

Wat zijn de doelstellingen en welke acties staan er op stapel om die te bereiken?

Pieter: “Onder de pijler ‘Betere wereld’ hebben we heel concreet drie doelstellingen geformuleerd die we nu concreet gaan invullen:

  1. Reductie CO2-footprint
  2. Bewustzijn vergroten bij leveranciers, klanten en eigen medewerkers
  3. Draagvlak verbreden bij eigen werknemers.”

Wico: “Met die eerste doelstelling, de meting, zijn we al gestart. Tegen 2025 moet onze CO2-uitstoot verminderd zijn met 30%. Kort na de zomer verwacht ik de eerste resultaten en op basis daarvan kunnen we dan een milieuactieplan opzetten tegen 2023.”

Pieter: “Ook doelstelling twee in ongoing. We communiceren zo breed mogelijk om kwekers te motiveren mee te stappen in ons verhaal. Door onze doelstellingen luidop uit te spreken, kunnen we niet meer terug. We have to walk the talk en we moeten het samen doen. 

Onze boodschap is duidelijk: vanaf 2025 is certificatie een selectiecriteria. Willen we onze 95% duurzame inkoop halen, dan gaan we vanaf dan enkel in zee met kwekers die in orde zijn. Dus de urgentie om zich te laten certificeren ligt er dik op.” 

Wico: “Om naar buiten te treden met ons verhaal, is het ook belangrijk dat het intern gedragen wordt door de medewerkers. En niet enkel op de werkvloer maar ook daarbuiten. In hun eigen gezin, in de buurt van het bedrijf … De ideeën moeten van onderuit komen. Onze droom is dat we uitkomen op zodanig veel initiatieven dat we keuzes moeten maken.”

“Vanaf 2025 wordt certificatie een license to sell. Dat certificaat is niet zomaar een papiertje. Als kweker toon je hiermee aan dat je heel je kweekproces op orde hebt”

Pieter Van De Velde

Waarom is het voor kwekers zo belangrijk om zich te certificeren?

Pieter “Vanaf 2025 wordt certificatie een license to sell. Dat certificaat is niet zomaar een papiertje. Als kweker toon je hiermee aan dat je heel je kweekproces op orde hebt. Dat je over betrouwbare data beschikt.” 

Wico: “Die data zijn overigens erg belangrijk. De wetgeving zal binnenkort verplichten dat elke stap in de keten transparant gedocumenteerd is. In de winkel zal je van elke plant de footprint kunnen aflezen. Als kweker mag je dan nog de mooiste planten hebben, als je niet aan de standaarden voldoet, dan verlies je je sleutel tot de markt.” 

Welke rol neemt Floréac op in deze transitie?

Pieter: “2025 is niet zo veraf meer. We moeten nu handelen. Maar dat betekent niet dat kwekers het zelf allemaal moeten uitzoeken. We beseffen dat dit voor veel kwekers een grote stap is, vooral in België. Omdat de kwekerijen daar doorgaans kleiner zijn. Ze hebben te weinig mankracht om hierin te investeren. We laten hen niet aan hun lot over. Zo tonen we hen best practises, nodigen hen uit op infosessies …

Kortom, we nemen een verbindende rol op. Niet voor niets is ons motto: Growing Together.”

Bezoek
onze webshop