Floréac logo
Floréac-pijltje

Duurzaamheid als toetssteen van onze bedrijfsvoering

Een betere wereld begint bij jezelf. Dus nemen we bij Floréac al onze processen onder de loep. Elke stap die we zetten, toetsen we af aan duurzaamheidsdoelstellingen. En dat zowel in de samenwerking met onze eigen medewerkers als met heel de keten. Want onze verantwoordelijkheid reikt verder dan onze eigen bedrijfspoorten.

Maatschappelijk verantwoord handelen verweven met het DNA van Floréac

Een betere wereld blijft niet bij mooie woorden. Floréac gelooft dat de kracht van maatschappelijk verantwoord ondernemen vanuit de medewerkers moet komen. Regelmatig openen we met inspirerende workshops en lezingen hun blik. Het doel? Alle neuzen in dezelfde duurzame richting.

FSI 2025

Floriculture Sustainability Initiative

Sinds maart 2022 is Floréac lid van Floriculture Sustainability Initiative (FSI). Samen met andere partners uit de bloemen- en plantensector willen we ons de komende jaren engageren voor een duurzame keten. Waarom? Omdat we als bedrijf niet één, maar drie versnellingen hoger willen schakelen. We willen actief initiatieven stimuleren die duurzaamheidsdoelstellingen onderschrijven. Daarnaast willen we als Belgisch bedrijf ook onze verantwoordelijkheid opnemen om de Belgische sierteelt futureproof te maken.

Twaalf principes voor een duurzame en verantwoordelijke manier van samenwerken

Floréac onderschrijft de gedragscode van de sierteeltsector, de zogenaamde Code of Conduct. Onze manier van omgang en samenwerken toetsen we af aan de twaalf principes die hierin opgenomen zijn. Omdat we van onze leveranciers hetzelfde verwachten, maakt deze Code of Conduct ook deel uit van onze leveringsvoorwaarden.

Op naar 90% duurzame inkoop

De Code of Conduct is een eerste stap naar goede arbeidsomstandigheden. Niet alleen binnen de muren van Floréac, maar ook bij medewerkers in de hele keten. Samen met FSI willen we hier nog een stap verder in zetten. Onze ambitie? 90% duurzame inkoop tegen 2025. Om dat waar te maken, moet heel de sector mee. Concreet? Wij zullen enkel inkopen bij leveranciers die een certificering hebben voor een teeltregistratie (MPS ABC of IDA-module) gecombineerd met een GAP-certificering. Alleen zo toon je als kweker dat je onze doelstellingen ondersteunt.

Verpakking: verduurzamen of verminderen waar kan

Welke verpakkingen zijn overbodig? Welke kunnen kleiner of van duurzamer materiaal gemaakt worden? Dit zijn vragen die we ons continu stellen. Vragen naar hoe het efficiënter en duurzamer kan. Niet alleen binnen ons eigen productieproces, maar binnen heel de keten.

Peat free

Alternatieven voor veen

Een groot aantal planten dat we verhandelen, wordt nog steeds gekweekt op veen. Veen slaat veel CO2 op en geeft dat weer vrij tijdens de teelt. De wetgeving verplicht kwekers om op zoek te gaan naar alternatieven. Wij staan in nauw contact met de kwekers en retail om hen zo een duw in de rug te geven naar een duurzamer initiatief.

Lage ecologische footprint als licence to sell

Duurzaamheid meten

Het uiteindelijk doel van al deze inspanningen? Onze ecologische voetafdruk verlagen tot een minimum. Elke dag opnieuw. De impact van onze voetafdruk is dan ook de belangrijkste toetssteen in heel ons besluitvormingsproces. Maar onze ambitie reikt verder. De footprint in heel de keten moet omlaag. Dankzij FloriPEFCR kunnen we de footprint per plantje berekenen. Handig wanneer de plant-footprint straks een licence to sell wordt. Wij zijn er alvast klaar voor.

Bezoek
onze webshop