Floréac logo

Blok Je Groen

In het voorjaar van 2024 onthulden de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent en HOGENT, via het Onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn, samen met enthousiaste partners de resultaten van een vooruitstrevend project genaamd “Blok Je Groen“. Dit initiatief, dat liep van 2 mei tot 1 juli 2022, streefde ernaar traditionele studieruimtes te transformeren in verfrissende groene oases. Het doel was om de stijgende trend van stress, overspannenheid en burn-out onder studenten aan te pakken – problemen die niet alleen meer volwassenen treffen maar ook een significante impact hebben op jongeren.

Het belang van mentaal welzijn

De noodzaak voor dit initiatief werd gedreven door een groeiend bewustzijn van het belang van mentaal welzijn, naast academische en organisatorische ondersteuning. Gezien de toenemende druk die studenten ervaren, was het tijd om een omgeving te creëren die niet alleen het leren bevordert, maar ook de emotionele en psychologische gezondheid ondersteunt. Zo werden studieplekken omgevormd tot groene refugia, waar studenten de kalmerende aanwezigheid van planten en natuurlijk groen konden ervaren.

Impact van groene zones op welzijn

De invloed van deze groene zones op het welzijn van studenten werd zorgvuldig geëvalueerd via enquêtes, waarin studenten hun stressniveaus voor en na het studeren rapporteerden. De bevindingen waren veelzeggend. Studenten in groene omgevingen rapporteerden niet alleen een significant grotere afname van stress vergeleken met die in niet-groene zones, maar ook een merkbare toename van positieve emoties na hun studieperiodes.

Thibaut D'huyvetter, project coordinator at UGent
Thibaut D’huyvetter, project coordinator bij UGent

“Studenten die kamerplanten zagen wanneer ze opkeken van de boeken, gaven aan minder stress te hebben. Ze hadden over het algemeen veel positievere gevoelens,” verklaarde Thibaut D’huyvetter, projectcoördinator bij UGent. “Het meest frappante voor mij is dat het om een cumulatief effect blijkt te gaan. Wie vaker tussen het groen studeerde, had sowieso minder stress bij het begin van een studeersessie.”

Deze resultaten suggereren dat de integratie van natuurlijke elementen in elke studieomgeving een waardevolle strategie kan zijn om het welzijn van studenten te bevorderen.

“Toch lijkt het D’huyvetter sowieso een goed idee om enkele kamerplanten in huis te halen tijdens de blok. Al geldt dat eigenlijk voor elke werkomgeving,” zegt hij. “Zorg er gewoon voor dat je de planten altijd binnen je gezichtsveld hebt wanneer je opkijkt. In de bibliotheek aan de Coupure zagen we achteraf dat studenten de planten die op de kast stonden daar nu afnemen om ze voor zich op het bureau te zetten.”

Blok je groen

Toekomstige richtingen en innovatieve perspectieven

Blok Je Groen” dient niet alleen als een belangrijke stap naar het creëren van een gezondere studieomgeving maar ook als inspiratie voor toekomstige initiatieven gericht op het fysieke en mentale welzijn van studenten. Het project benadrukt de noodzaak van een holistische benadering van onderwijs, waarbij de leeromgeving even belangrijk is als de leerinhoud zelf.

Verder onderzoek naar het microbioom van de huid van studenten zal mogelijk nog meer licht werpen op de verbanden tussen de fysieke omgeving en mentaal welzijn. Dit onderdeel van het onderzoek, geleid door Dr. Chris Callewaert, belooft nieuwe inzichten te bieden in hoe onze omgeving op microscopisch niveau interactie heeft met ons lichaam en onze geest beïnvloedt. 

“Blok Je Groen” illustreert een toekomst waarin welzijn, duurzaamheid en academische excellentie naadloos samenvloeien, en biedt een waardevolle blauwdruk voor het ontwikkelen van ondersteunende en gezonde studieomgevingen.

Bezoek
onze webshop